WAHA » Our Work

By: Waha  05-Apr-2012

WAHA » Our Work

He Taua, He Taua! he karanga tenei ki te iwi, he paho tenei ki te ao, kia ita ki a Ranginui, ita ki a Papatuanuku, kia tau te Mauri, Mauri Tu, Mauri Ora, e hika!, ka puta ko Nukuao e…….! NUKUAO is a unique communications hub for all New Zealanders abroad to make life-long connections for the advancement of Maori economic development. This is an excellent opportunity to become a part of a global force which believes..